Kako vadimo rekreativci

Na 2. dobrodelnem kolesarjenju v Trebnjem smo povprašali udeležence, kako gledajo na vadbo za moč v povezavi s kolesarjenjem. V tej objavi predstavljamo rezultate ankete, v prihodnjem članku pa se bomo osredotičili na to, kako NAJ bi vadbo za moč izvajal rekreativni kolesar.

Vseh 35 anketiranih se namreč strinja, da je vadba za moč pomembna sestavina rekreativnega ukvarjanja s kolesarstvom, kljub temu pa je poznavanje področja in primernih načinov za povečanje moči zelo slabo. Zakaj torej “vzdržljivost v moči” ni najpomembnejši del vadbe za kolesarja, izveste v prihodnji objavi!

Vsem sodelujočim se zahavljujemo za sodelovanje!

Ali menite, da je trening moči pomemben za kolesarje?
Zelo pomemben za vsakogar 26 74%
Pomemben le za tekmovalce 2 6%
Pomemben 10 29%
Nepomemben 0 0%
Ker je bilo možnih odgovorov več, je lahko seštevek deležev večji od 100%

Koliko kilometrov letno prekolesarite?
do 500km 7 20%
500-1500km 7 20%
1500-3000km 8 23%
3000-8000km 9 26%
več kot 8000km 4 11%
Kaj bi označili kot vadbo za moč?
Vadba v fitnesu 19 54%
Vaje z lastno težo 14 40%
Kolesarjenje s težkimi prenosi 18 51%
Joga 0 0%
Ker je bilo možnih odgovorov več, je lahko seštevek deležev večji od 100%
Kako pogosto izvajate vadbo za moč?
Redno (2-4x tedensko) 12 34%
Občasno (1x tedensko ali redkeje) 23 66%
Nikoli 0 0%
Kateremu treningu moči se naj kolesar najbolj posveti?
Mišična masa – hipertrofija 3 9%
Vzdržljivost v moči 34 97%
Maksimalna moč 1 3%
Hitra moč 3 9%
Ker je bilo možnih odgovorov več, je lahko seštevek deležev večji od 100%
Koliko ponovitev in kakšno breme naj izbere kolesar v fitnesu?
2-6 ponovitev z 90% največjega bremena 7 20%
10-12 ponovitev z 80% največjega bremena 12 34%
12-18 ponovitev z 70% največjega bremena 15 43%
20 in več ponovitev s 50-60% največjega bremena 8 23%
Ker je bilo možnih odgovorov več, je lahko seštevek deležev večji od 100%
Kdaj naj kolesar izvaja vadbo za moč?
Samo pozimi, ko ne kolesari 3 9%
Celo leto, vendar manj intenzivno med kolesarsko sezono 28 80%
Celo leto, vendar bolj intenzivno med kolesarsko sezono 4 11%
Samo v kolesarski sezoni 0 0%
Vaša starost
do 18 let 1 3%
18-30 16 46%
31-40 9 26%
41-50 7 20%
več kot 50 2 6%
Spol
moški 24 69%
ženski 11 31%
Stopnja izobrazbe
Osnovna šola ali manj 0 0%
Srednja šola ali gimnazija 21 60%
Višja/visoka šola/univerzitetna 12 34%
Magistrski ali višji naziv 2 6%